O nas

Co robimy:

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny dotychczas udzieliła wsparcia w wysokości 1.052.048 zł. Wśród zakupów znalazły się:

1. Funduskamera Topcon TRC-NW7 SF z kamerą Nikon, systemem cyfrowym IMAGEnet i-base o wartości 102.000 zł dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

2. VEGA – Crosslinking rogówki o wartości 36.380 zł dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

3. Zestaw do korekcji stożka rogówki Corneal Ring o wartości 53.500 zł dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

4. Dynamiczny tonometr konturowy Pascal o wartości 28.914 zł dla Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu

5. Sprzęt do witrektomii 23G o wartości 40.269 zł dla SPSK Nr 1 we Wrocławiu

6. Laser diodowy FOX do Cyklofotokoagulacji oraz zestaw do DCR o wartości 38.841 zł dla SPSK Nr 1 we Wrocławiu

7. Heidelberg Retina Tomograf 3 o wartości 139.688 zł dla SPSK Nr 1 we Wrocławiu

8. Perymetr HEP o wartości 50.772 zł dla Katedry i Kliniki Okulistyki AM we Wrocławiu

9. Mikro głowica do Associate o wartości 17.441 zł dla SPSK Nr 1 we Wrocławiu

10. Manipulator Katena Nagahara oraz soczewki o wartości 15.688 zł do realizacji programu naukowego Katedry i Kliniki Okulistyki AM we Wrocławiu

11. Dofinansowanie zakupu ultrasonografu z sondą do biometrii w wysokości 40.000 zł dla Kliniki Okulistyki SPSK Nr 1 we Wrocławiu

12. Przekazanie środków w wysokości 11.850 zł na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia badań naukowych przez Klinikę Okulistyki SPSK Nr 1 we Wrocławiu

13. Spektralny Optyczny Koherentny Tomograf FD OCT o wartości 103.000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

IOL Master

14.Darowizna w wysokości 10.000 zł na zakup aparatu okulistycznego IOL Master dla NFOZ w Katowicach

15. Laserowy system z konfokalnym skaningiem do uzyskiwania i analizy trójwymiarowego obrazu tylnego odcinka oka HRT 3 z modułem diagnostyki jaskry i modułem rogówkowym o wartości 168.000 zł dla Okręgowego Szpitala Kolejowego SPZOZ w Katowicach

16. System do oceny przedniego odcinka oka „Pentacam HR” o wartości 155.613 zł dla Oddziału Okulistycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego SPZOZ w Katowicach

17. Dofinansowanie badań na temat „Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii komputerowej w obserwacji pacjentów z wszczepioną keartoprotezą typu Boston” w wysokości 6.000 zł prowadzonych przez zespół Oddziału Okulistycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego SPZOZ w Katowicach

18. Zakup specjalistycznych książek medycznych w łącznej wysokości 19.830 zł

19. Sfinansowanie tłumaczenia programów, druku materiałów konferencyjnych, certyfikatów o łącznej wartości 14.262 zł dla potrzeb konferencji naukowo-szkoleniowej : „Co nowego w Pediatrii o Onkologii”

 

Fundacja nie korzysta ze wsparcia budżetu państwa. Wszystkie środki na działalność statutową pochodzą od darczyńców oraz z prowadzonej działalności gospodarczej.