Fundacja

Realizując obowiązek określony w art.18 ust.1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych informujemy, że w 2018 roku Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny otrzymała darowizny w wysokości 84.300,00 zł , z tego: 43.000,00 zł od Fundacji Politrauma , Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec. Całość otrzymanych w 2018r. darowizn została przeznaczona na działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – zgodnie z celami statutowymi fundacji.

Prezes Zarządu Aneta Trembowska

» więcej

Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez m.in. :

– Organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych,

– Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie nauki oraz ochrony zdrowia, stosujących innowacyjne metody diagnostyczne lub terapeutyczne, » więcej

O nas

Co robimy:

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny dotychczas udzieliła wsparcia w wysokości 1.052.048 zł. Wśród zakupów znalazły się:

1. Funduskamera Topcon TRC-NW7 SF z kamerą Nikon, systemem cyfrowym IMAGEnet i-base o wartości 102.000 zł dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach » więcej