Nasi partnerzy

Oficjalni Partnerzy Fundacji Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny

AnalgoMed
Leczenie Bólu

ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
analgomed.pl

InspireCongress
Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
inspirecongress.pl

Wydawnictwo
BIOS
ul. Armii Krajowej 12
30-150 Kraków
magazynokulisty.pl

Górnicki Wydawnictwo Medyczne
ul. Szarotkowa 5
51-252 Wrocław
gornicki.pl