Realizując obowiązek określony w art.18 ust.1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych informujemy, że w 2018 roku Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny otrzymała darowizny w wysokości 84.300,00 zł , z tego: 43.000,00 zł od Fundacji Politrauma , Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec. Całość otrzymanych w 2018r. darowizn została przeznaczona na działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – zgodnie z celami statutowymi fundacji.

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny została powołana w czerwcu 2008 roku przez osobę prywatną. Ideą Fundatora było stworzenie instytucji, której celem jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa oraz działalność w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji i pomocy społecznej. Fundacja nie korzysta ze wsparcia budżetu państwa. Wszystkie środki na działalność statutową pochodzą od darczyńców oraz z prowadzonej działalności gospodarczej.

Prezes Zarządu
Aneta Trembowska